เมื่อวันที่ 23 - 29 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นำโดย ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน ครูที่พี่เลี้ยง นักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนของจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 13 "หลง หลิน เกมส์" ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีประเภทกีฬาที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดลำปางคือ
1. มวยไทยสมัครเล่นหญิง 2 รุ่น คือ รุ่นน้ำหนัก 54 กก. และ รุ่น 63.5 กก.
2. พุ่งแหลมหญิง และ พุ่งแหลมชาย
3. เปตองชาย
4. หมากล้อม ชายคู่
5. กรีฑา วิ่งพลัด 400 เมตร ชาย
ผลการแข่งขันที่ได้เข้ารอบเป็นตัวแทนระดับชาติดังนี้
1. น.ส.ญาณกร กันทะวงศ์ เหรียญทอง มวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63.5 ก.ก.
2. น.ส.ปาลิตา คงแก้ว เหรียญเงิน มวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 54ก.ก.
3. น.ส.เกศกนก ภูดี เหรียญเงิน พุ่งแหลมหญิง
4. นายทัศน์พล ต๊ะวัน เหรียญทองแดง พุ่งแหลมชาย
วิทยาลัยการอาชีพเถิน มีภูมิใจ และยินดีกับน้องๆ นักกีฬาทุกประเภทที่ได้ไปต่อเป็นตัวแทนระดับชาติ และเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ที่ไม่ได้ไปต่อขอให้ฝึกซ้อมต่อไป ด้วยความยินดียิ่ง