วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้จัดกิจกกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิชราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นำโดยว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เป็นวันที่พนกนิกรชาวไทยได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์