วิทยาลัยการอาชีพเถินได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นสูง (A.T.C) ระหว่างวันที่ 4 - 11 พฤศจิกายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือย่อยวิทยาลัยการอาชีพเถิน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในการฝึกครั้งนี้ จำนวน 41 คน