เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ดร.จันทรา ส่งศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และ ดร.พุทธชาติ เกตุหิรัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร จากวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิศึกษา โดยมีนักศึกษา ระดับ ปวส.1 และ ปวส.2 ทวิ ได้บรรยายถึงการเข้าร่วมเรียนระบบทวิศึกษา