เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะผู้บริหาร ครู จิตอาสา นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ โดยศาลากลางจังหวัดลำปาง จัดพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในส่วนของที่ว่าการอำเภอเถิน ได้จัดที่วัดล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง