เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ในวันเยาวชนแห่งชาติ วิทยาลัยการอาชีพเถิน นำโดยครูพลอยนภัส สาแก้ว ครูภาษาไทย และนายนรากร หลักนาราม นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนเรียงความสด ในหัวข้อเด็กและเยาวชนลำปางคิดใหม่ ทำได้ ต้านภัยคนโกง จัดที่ ริมน้ำวัง ชุมชนบ้านวังหม้อ จังหวัดลำปาง ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ขอแสดงความยินดีกับผลประกวดดังกล่าว