เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง ได้จัดงานมหากรรมสุขภาพดีวิถีคนนาโป่ง ครั้งที่ี 4 ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงของนักเรียน การแสดงสาธิตการเต้นบาสโลบ เพื่อสุขภาพ การประกวดเต้นแอโรบิค/บาสโลบเพื่อสุขภาพ การประกวดอาหารหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ การประกวดการทำแกงแค ณ ลานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลนาโป่ง โดยวิทยาลัยการอาชีพเถิน มีครูอนันต์ วงศ์จันต๊ะ และครูปฏิภาณ คำรินทร์ และนักศึกษา แผนกสาขาวิชาไฟฟ้า ได้ร่วมออกหน่วยบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี