เมื่อวันที่ 23- 24 กันยายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ในงาน "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "วิจัยขายได้" โดยนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษาใน 4 ภูมิภาค เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อชิงรางวัล Champ of the Champ สายอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 23 - 24 กันยายน 2560 ณ ไปรษณีย์กลาง และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) บางรัก กรุงเทพฯ วิทยาลัยการอาชีพเถิน นำโดยครูณัฎฐชัย อ้ายฝอย และนักศึกษา ได้เข้าอยู่ในกลุ่มที่ 1 กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ตัวแทนภาคเหนือ ผลงานชื่อ "เครื่องสีข้าวจิ๋วรุ่นแจ๋ว"