เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน เป็นประธานกล่าวเลี้ยงต้อนรับครูใหม่ และ เลี้ยงส่งครูฝึกสอนจากประเทศจีน ทั้งคณะผู้บริหาร และบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพเถิน เลี้ยงอาหารกลางวันต้อนรับ ครูใหม่ 3 ท่าน คือ 1.นายณัฎฐชัย อ้ายฝอย 2.นายอาทิตย์ วิหก 3.นายอดิเรก วรรณโสภา และเลี้่ยงขอบคุณครูฝึกสอนจากประเทศจีน ครบกำหนดกลับ จำนวน 2 ท่าน ได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับทุกท่าน ยินดีตอนรับทุกท่าน และขอขอบคุณครูที่มาจากประเทศจีน ที่มามอบความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาแค่ 1 เดือน