วันที่ 26 สค.60 วิทยาลัยการอาชีพเถินได้ดำเนินการตามโครงสร้างหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลกทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี โดยมีว่าที่พันตรีณรงค์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Day Camp และสอบวิชาเครื่องหมายลูกเสือโลก กลุ่มลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพเถิน ประจำปีการศึกษา 2560 ที่กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพเถิน