วันที่ 19 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพเถิน โดยแผนกวิชาไฟฟ้า ได้เปิดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยการอาชีพเถิน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง และคณะครูแผนกวิชาไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพเถิน เป็นกรรมการ และอำนวยความสะดวก สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการทดสอบมาตรฐานฝีมือ