วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ได้ต้อนรับครูผู้ช่วย ที่สอบบรรจุข้าราชการใหม่ 2 ท่าน คือ 1.นายณัฏฐชัย อ้ายฝอย พนักงานราชการ วิทยาลัยการอาชีพเถิน สอนแผนกวิชาไฟฟ้า ได้สอบบรรจุครูผู้ช่วยได้ และได้ลงบรรจุตำแหน่งว่างที่วิทยาลัยการอาชีพเถิน เดิม 2.นายอาทิตย์ วิหก อายุ 31 ปี จากจังหวัดแพร่ เดิมสอนอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพสอง จังหวัดแพร่ สอบบรรจุครูผู้ช่วยได้ ประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ที่วิทยาลัยการอาชีพเถิน