วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน พร้อมด้วยภรรยา นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ เมื่อเวลา 7.00 น. ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาการแห้งพระสงฆ์ จำนวน 86 รูป ณ ศาลาเศรษฐีวรรณ วัดล้อมแรด ตำบลล้อมแรด จังหวัดลำปาง เวลา 8.00 น. ได้เข้าพิธีทางศาสนา 2 ศาสนา พิธีลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมรัตนปัญโญ โรงเรียนเถินวิทยา และในช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อำเภอเถิน