มื่อวันที่ 24 มิย.60 นางนงนุช สวัสดิพัชรต์ นายกเทศบาลตำบลแม่มอก นายวินัย เถินสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านแม่มอกกลาง นายสุเทพ อินทราย ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนแม่มอกวิทยา ให้การต้อนรับ 
ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา จิตอาสา ลูกเสือวิสามัญ เนตรนารี วิทยาลัยการอาชีพเถิน ในพิธีเปิดโครงการ Fix It Center Thailand 4.0