วันนี้ 2 มิถุนายน 2560 ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีอาจารย์บัญญัติ กันมาเวียง หัวหน้าแผนกช่างยนต์ กล่าวรายงานต้อนรับ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยการอาชีพเถิน เข้าร่วมโครงการ และขอบคุณ คุณพลพิพัฒน์ เอสุจินต์ (คุณเอก) ผู้บริหารของ หจก.เถินจำเริญยนต์ และเจ้าหน้าที่วิทยากร ซึ่งได้ให้ความรู้หลักพื้นฐานการขับขี่ปลอดภัย 10 ประการ และสาธิตการขับขี่ปลอดภัย มอบหมวกกันน๊อค และเสื้อยืด "สังคมหัวแข็ง ปฏิวัติความคิดใหม่ คนไทยใส่หมวก" ให้กับนักเรียน จำนวน 50 คน ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการนี้ ที่ห้อง SMART AUTOMOTIVE CENTER ของแผนกช่างยนต์ และที่สนาม ศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน TRAFFIC EDUCATION CENTER วิทยาลัยการอาชีพเถิน