วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน ดร.จันทรา ส่งศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมฝายพื้นน้ำ ป่าพื้นดิน เศรษฐกิจ มั่งคั่ง ยั่งยืน (กิจกรรมสร้่างฝายผสมผสาน โดยประชาอาสา) ณ อุทยานแห่งชาติแม่วะ น้ำตกแม่วะ จังหวัดลำปาง โดยมีนายเดชอนันต์ คำสวน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน ต่อนายอำเภอเถิน ว่าที่ร้อยตรีศตวรรษ บุณนาค ซึ่งเป็นประธานในการเปิดงานโครงการดังกล่าว มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการ เอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หลายสถาบันในอำเภอเถิน เข้าร่วม