วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ว่าพันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม Construction ism โปรแกรม GoGo Board ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักศึกษา (ปวส.2) ได้เรียนรู้ก่อนที่จะเข้าไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการณ์ ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพเถิน โดยมีวิทยากร จาก บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และมีนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เข้าร่วมอบรมดังกล่าวด้วย