ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ซึ่งจังหวัดลำปาง ได้กำหนดให้มีการประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ในวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00-09.00 น. ณ ห้องโถง อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในส่วนของ อสจ.ลำปาง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง นายเจริญ ศิริวงศ์ ได้กล่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง เจ้าภาพกฐินพระราชทานที่ อสจ.ลำปางจะได้จัดเป็นเจ้าภาพระดับประเทศในปีนี้ และเรื่องกีฬาภาคเหนือ