กิจกรรมคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรทวิภาคี เบทาโกร ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 จากที่ได้กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ประเภทดควต้า ประจำปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตรทวิภาคี ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพเถินร่วมกับบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) ปีนี้มีนักศึกษาเข้าสมัครเรียน จำนวน 22 คน และได้เข้าทำการสอบทฤษฏี และสอบสัมภาษณ์ โดยกิจกรรมทั้งวันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ คู่คุณธรรม และแนวคิด ร่วมถึงคำแนะนำในการเรียนการสอนต่างๆที่ทางวิทยากรจากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เตรียมมามอบให้ พร้อมทั้งกับร่วมกิจกรรมแคมป์ เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะเข้าเรียน หลักสูตรดังกล่าว ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรทวิภาคี รุ่นต่อไป TICC NEWS