วิทยาลัยการอาชีพเถิน ร่วมการแข่งขันทักษะขัยขี่ปลอดภัยฮอนด้า กทม. วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2560) ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน ครูภานุวัฒน์ สลีวงศ์ ครูแผนกช่างยนต์ ได้นำนายณัฐพล ปัญญาเครือ นักศึกษาสาขาช่างยนต์ เข้าร่วมการแข่งขันฯ ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ได้จัดการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับประเทศ ครั้งที่ 14 เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมขัยขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพมหานคร TICC NEWS