ประเทศไทย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้ขยับความสัมพันธ์อีกขั้น ด้วยความร่วมมือทางด้านการศึกษาอาชีวศึกษา วันนี้ (4 ก.พ. 2560) ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน และนายชรัญต์ยุทธ บุญยง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ MOU ร่วมกับคณะผู้แทนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจากเมืองบันดุง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาในประเทศไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือ ด้านอาชีวศึกษา ยกระดับอาชีวศึกษาไทย สู่มาตรฐานสากล ไทย-อินโดนีเซีย ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี วานนี้ TICC NEWS