ว่าที่พันตรี ณรงค์ศักดิ์ นพคุณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้จัดพิธีทำบุญประจำปี 2560 ของวิทยาลัยฯ เพื่ออุทิศส่วนกุศล และเป็นขวัญกำลังใจในวันขึ้นปีใหม่