ว่าที่พันตรี ณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาล้ยการอาชีพเถิน ได้รับเกียรติเป็นประธาน เข้าร่วมงานมหกรรมเพิ่มศักยภาพการศึกษาสายอาชีพ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ด้วยโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ดร.พุทธชาติ เกตุหิรัญ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่กำลังจะจบการศึกษา ได้แสดงผลงานโครงงานของแต่ละดับชั้น วันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2560