ดร.จันทรา ส่งศรี รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน เป็นประธาน ในพิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันนี้ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีคณะครู บุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่กำลังจะจบ ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 (ปวช.3) และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 (ปวส.2) และรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมและเทคนิคการทำงานในยุค Thailand 4.0” โดย อาจารย์เฉลิมศักดิ์ พงษ์กล่าวขำ ตำแหน่ง อุปนายกสมาคมประดิษฐ์ไทย คณะวิจัยฟูดชาย มหาวิทยาลัยนเรศวร ในช่วงบ่าย มีกิจกรรมเสวนา “การศึกษาต่อสายอาชีพอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” ต่อด้วยกิจกรรม “ผูกข้อต่อแขน เชื่อมแน่นสายสัมพันธ์” และ กิจกรรมสานสำพันธ์น้องพี่ รุ่นน้อง เข้าแถวเพื่อแสดงความยินดีกับรุ่นพี่บริเวณหน้าอาคารวิทยบริการ