คณะผู้บริหาร นำทีมโดย ดร.จันทรา ส่งศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายชรันต์ยุทธ์ บุญยง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเถิน ร่วมกันออกกำลังทุกวันพุธ ตามนโยบายเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายและจิตใจ