ว่าที่พันตรี ณรงค์ศักดิ์ นพคุณ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา เนื่องใน วันครู ประจำปี 2560 โดยมอบเกียรติบัตรให้แก่ครู และเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทุกท่าน