ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก นักการภารโรง   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑ ตำแหน่ง   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานการเงินและเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิต   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ผลการสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต   
ประกาศวิทยาลัยการอชีพเถิน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา   
ประกาศวิทยาลัยการอชีพเถิน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 2 อัตรา   
ประกาศวิทยาลัยการอชีพเถิน เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ามาประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ณ โรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพเถิน   
ประกาศวิทยาลัยการอชีพเถิน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1อัตรา   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ครูสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ   
แบบฟอร์ม แบบเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาการบัญชี 1 อัตตรา   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ครูสาขาบัญชี   
แบบฟอร์มโครงการแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา2561   
เรื่อง แนวทางดำเนินกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ   
ฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2562   
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2560   
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขอส่งเยี่ยมบ้าน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561   
ประกาศ เชิญชวนร่วมวิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง รับสมัครครูพิเศษสอน สาขาช่างยนต์ ๑ ตำแหน่ง   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป ๑ ตำแหน่ง   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ครูสาขาช่างยนต์ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง   
แผนปฏิบัตืราชการ ประจำปี 2562   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตั้งศูนย์ล้อด้วยคอมพิวเตอร์   
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลนักศึกษา-๑-ปี-๖๑   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตั้งศูนย์ล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์   


Page=>>   1   2   3