ใบสรุปเศรษฐกิจพอเพียง   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาช่างกลโรงงาน   
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาช่างกลโรงงาน   
แบบแจ้งรายชื่อสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่   
ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษสอน สาขาช่างกลโรงงาน   
สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครูวิทยาลัยการอาชีพเถิน ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง   
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง   
ประกาศยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดเครื่องเสียงภาคสนาม   
ประกาศประชาพิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำนักงาน   
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง   
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องเสียงภาคสนามวิทยาลัยการอาชีพเถิน   
การรับสมัครคัดเลือก นักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560   
แบบฟอร์มการประเมินครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่   
ประกาศยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
เรื่องประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำนักงาน   
แบบฟอร์มการทำคู่มือการสอน   
เอกสารนำเสนอโครงการ   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบโควต้า ระดับปวช.และปวส.   
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว   
รับสมัครพนักงานขับรถ   
ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย   
พระกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เรื่องการศึกษา   
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง   
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ   
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560   


Page=>>   1   2