เรื่อง แนวทางดำเนินกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ   
ฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2562   
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2560   
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขอส่งเยี่ยมบ้าน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561   
ประกาศ เชิญชวนร่วมวิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
แผนปฏิบัตืราชการ ประจำปี 2562   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตั้งศูนย์ล้อด้วยคอมพิวเตอร์   
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลนักศึกษา-๑-ปี-๖๑   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตั้งศูนย์ล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์   
เผยแพร่รายงานผลิตผลของสถานศึกษา-สผ.5-ประจำปีงบประมาณ-2561   
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา-ระดับชาติ-5-ดาว   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ประกาศผลรอบโควต้าประจำปีการศึกษา 2562   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู สาขาก่อสร้าง ๑ ตำแหน่ง   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ประกาศเปิดสอนภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2561   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ร้านกาแฟ   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ร้านกาแฟ   
ฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเถิน   


Page=>>   1